Логоритміка - це комплексне заняття для дошкільнят, де вправи, завдання та ігри органічно поєднують у собі рух, ритм/музику та слово.
Логоритміка сприяє розвитку мовлення, розширенню словесного запасу і комунікативних навичок.
Розвиває артикуляцію, дихання і голос. Всі види моторики (велику, дрібну, артикуляційну), пам'ять, увагу, сприйняття, творчу уяву і фантазію
І, звісно ж, музичний розвиток! Адже заняття із логоритміки розвивають почуття ритму, музичний слух і голос, формують музичний смак.

Back to Top